Islamitische tradities eren: gebedstijden

Religieuze goederen Blog

Bidden tijdens werktijd: respect voor de gebedstijden van moslims

Veel werkgevers hebben er moeite mee wanneer een islamitische medewerker onder werktijd wil bidden. Soms ligt er een afkeer tegen de islam aan ten grondslag, maar veel vaker zijn werkgevers gewoon bang dat het ten koste gaat van de werktijd. Niet-islamitische Nederlanders zijn gewend dat het geloof iets is voor in de privésfeer, iets wat je niet meeneemt naar het werk. Voor moslims ligt dat anders. Waarom eigenlijk?

Waarom is het bidden voor moslims belangrijk?

De Islam kent vijf zuilen: het rituele gebed (de salat), de geloofsbelijdenis (sjahada), het geven van aalmoezen aan de armen (zakat), de ramadan (saum) en de pelgrimstocht naar Mekka (hadj). Het rituele gebed is dus een belangrijk onderdeel van het geloof voor moslims. Praktiserende moslims voeren het rituele gebed vijf keer per dag uit op voorgeschreven tijden.

Bidden op het werk: kan dat niet thuis?

Een moslim bepaalt niet zelf op welke tijden hij moet bidden, dit wordt voor hen bepaald. Er wordt door moslims gebeden bij zonsopkomst (fajr), aan het begin van de middag (dhuhr), in de namiddag (asr), bij zonsondergang (maghrib) en voor het slapengaan (isha). De precieze gebedstijden worden bepaald door de stand van de zon en zijn voor iedere moderne moslim terug te vinden op internet. Zeker in de winter wanneer de zon op en onder kan gaan onder werktijd, zal een moslim graag op het werk willen bidden.

Het faciliteren van het rituele gebed door de werkgever

Het zou werkgevers sieren wanneer zij respect tonen voor islamitische medewerkers die zich graag willen houden aan de voorgeschreven gebedstijden door een ruimte vrij te maken waar zij ongestoord kunnen bidden. Als werkgever mag je ervan uitgaan dat de islamitische medewerker zijn pauzes zal gebruiken voor het gebed. Het werk hoeft er dus niet onder te lijden. Wanneer een medewerker merkt dat je respect hebt voor zijn geloof en de voorgeschreven gebedstijden, staat hij zeker open voor een gesprek over de praktische invulling. 

Wat als de werkgever niet meewerkt? 

Je kunt respect niet afdwingen, zelfs niet wanneer het gaat om iets wat zo belangrijk is voor praktiserende moslims als het rituele gebed. Een moslim kan een gebed altijd inhalen buiten de gebedstijden. Wil je absoluut niet afwijken van de voorgeschreven gebedstijden, dan zal je als moslim helaas op zoek moeten gaan naar een andere baan waar men moslims wel de gelegenheid biedt om het rituele gebed op gepaste tijden uit te voeren. Het is aan te raden om bij het solliciteren al aan te geven dat je praktiserend moslim bent om teleurstellingen te voorkomen.

Voor meer informatie spreek met Sunnah Center Winkel.

Delen  

4 januari 2018

Blog over religieuze waar

Hoi allemaal! Mijn naam is Elvira en ik ben 63 jaar. Al van kinds af aan ben ik gefascineerd door religieuze plaatsen en de bijhorende religieuze waar. Vakken als geschiedenis en godsdienst heb ik altijd met veel belangstelling gevolgd op school. Hierdoor is mijn fascinatie alleen maar sterker geworden waardoor ik er nu van hou om verschillende stijlen en periodes binnen deze religieuze wereld te gaan verkennen. Iedere periode wordt gekenmerkt door een andere stijl en dat is nu net interessant.Ook wanneer ik op reis ben neem ik graag de tijd om lokaal de religieuze waar te verkennen omdat die er anders zullen uitzien. Ook de verhalen die erachter schuilen zijn interessant en het ontdekken meer dan waard. Je leest er alles over, hier op deze blog!