Islamitische tradities eren: gebedstijden

Religieuze goederen Blog

Bidden tijdens werktijd: respect voor de gebedstijden van moslims Veel werkgevers hebben er moeite mee wanneer een islamitische medewerker onder werktijd wil bidden. Soms ligt er een afkeer tegen de islam aan ten grondslag, maar veel vaker zijn werkgevers gewoon bang dat het ten koste gaat van de werktijd. Niet-islamitische Nederlanders zijn gewend dat het geloof iets is voor in de privésfeer, iets wat je niet meeneemt naar het werk. Voor moslims ligt dat anders.

4 januari 2018